REFERAT FRA DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Læs referat fra den stiftende generelforsamling, samt se billeder derfra i oplægget.

Der var 31 fremmødte.

Diana bød velkommen, hvorefter hun pointerede endnu engang, hvor vigtigt det er at huske, at foreningen intet har at gøre med Bjerringbro idræts- og kulturcenter!

Dagsordenen er vedhæftet referatet.

Steen foreslog sig selv som dirigent. Enstemmigt vedtaget.

Jes og Mikkel meldte sig som stemmetællere.

Fremlæggelse af foreningens formål:

Der blev nævnt nogle stykker, men foreningens formål står i øvrigt i paragraf 2 øverst i vedtægterne.

Der skal arbejdes for bedre faciliteter. Udbrede kendskabet til saunagus. Øge og udvikle de lokale kompetencer. Lokke flere internationale gusmester til.

Der blev drøftet og udvekslet mange forskellige holdninger. Men til sidst blev de allerede nedfældede formål vedtaget!

Det blev også pointeret, at den gode og intime stemning vi har her, skal fastholdes!

Og at vi alle fortsat skal være gode ambassadører for stedet og fremadrettet også for foreningen SAUNA-GUS DANMARK 2018

Forslag til foreningens navn:

Diana og Flemming talte lidt omkring navnet, at de ikke synes det skulle være noget med Bjerringbro og vigtigheden af,  at det kan udtales og klinger i udlandet.

Så var der en lille debat omkring navnet på foreningen, flere kom med gode indlæg.

Der kom flere navne i spil. Afstemningen sluttede med 17 stemmer til nr. 1, og kun 7 stemmer til navn nr. 2. Så foreningens navn blev vedtaget med stort flertal. SAUNA-GUS DANMARK 2018.

Fremlæggelse af forslag til vedtægter: (vedhæftet dette referat)

For at kunne søge tilskud skal foreningen jævnligt afholde arrangementer. Sten fortalte lidt om tilskud og hvad der evt. kan søges tilskud til.

Der kom en lille rettelse til vedtægterne, at man også skal kunne stemme skrifteligt og ved fuldmagt. Dette blev vedtaget og rettes i vedtægterne.

Det blev desuden påpeget at der ikke måtte være 2 med nære relationer i bestyrelsen. Så Diana trak sig som opstillet.

Fastsættelse af kontingent:

Det blev vedtaget, at det skal være personlig medlemskab, og at kontingentet som start er 100 kr. årligt.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valgt til bestyrelsen blev: Steen, Jes, Flemming, Amanda, Kaj.

Suppleanter blev Jonna og Lars Pedersen, som begge også påtog sig hvervet som revisorer. Tillykke med valget til alle!

Den stiftende generalforsamlingen forløb i god ro og orden.

………………………

Der er allerede mange gode visioner og ønsker for foreningens fremtid. Så det tegner godt. Held og lykke og god arbejdslyst til bestyrelsen herfra.

Referent: Eva Brandt

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”Stiftende generelforsamling”]