Generalforsamling i Saunagus Danmark

Generalforsamling i Saunagus Danmark

Dagsorden: 1.Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Fremlæggelse af budget 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Jes og Mikkel. Jes genopstiller, og Mikkel genopstiller ikke. Kaj og Steen har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter generalforsamlingen. Det betyder at der skal vælgesLæs mere omGeneralforsamling i Saunagus Danmark[…]

Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelsen kan findes her: https://mailchi.mp/373808192173/indkaldelse-til-generalforsamling?e=[UNIQID]&fbclid=IwAR3YGPH7vb73RbZdbqaNGs-sFNE3TxDTjU6vs_VYMFpiGhiHX3dFrdd5kyQ